Vyúčtování závodů

Na každých Vámi navštívených závodech si domluvte s pořadatelem zaplacení startovného pouze za ty členy oddílu , které jste přivezli v autě. Vyplníte Cestovní příkaz  v excelu, který je ke stažení zde . Přepíšete v něm hodnoty dle Vašeho případu - varianta 1-3.

Jsou tři varianty, které nastanou:

1. varianta - vyplacení za umístění na závodech - jeden z šermířů  z Vašeho auta skončil na místě 1-3 nebo v prvních 10% závodníků (např. bylo tam 190 startujících v kategorii a závodník se umístil na 19. místě.)  vyplníte tento cestovní příkaz a budete jej mít proplacený z peněz oddílu šermu TJ Slezan Opava.

 

2. varianta - sponzorská smlouva - ke stažení zdenikdo z šermířů z Vašeho auta se neumístil na 1-3. místě ani v prvních 10% -  vyplníte cesták úplně stejně, ale necháváte si jej u sebe a nejpozději např. až v říjnu, vyplníte sponzorskou smlouvu, na ni napišete součet peněz ze všech cestovních příkazů a smlouvu s potvrzením o zaplacení částky od účtárny TJ Slezan. Smlouvu se stvrzenkou potvrzené od účtárny TJ Slezan předkládáte spolu se svým daňovým přiznáním pro snížení daňového základu u svého daňového přiznání (= o tuto částku si snížíte základ daně). V účetnictví TJ Slezan Opava budou příjmy a výdaje vyrovnané. Dle zápisu z VH2012 -Při použití soukromého vozidla financovaného sponzorským darem může být výdaj nákladů za km ujetých vozidlem až do výše určené vyhláškou o „Cestovních náhradách“ a lze použít i položku stravné do výše uvedené v „Cestovních náhradách“.

 

3. varianta - mimořádné odílové příspěvky , když nechcete využít sponzorské smlouvy a nikdo z šermířů z Vašeho auta se neumístil na 1-3.mítě ani v prvních 10%,   vyplníte cesták úplně stejně, ale necháváte si jej u sebe. V říjnu všechny vyplněné cesťáky předáte v účtárně TJ Slezan , kde potom částka figuruje ve vyúčtování oddílu jako  mimořádné odílové příspěvky.  V účetnictví TJ Slezan Opava budou příjmy a výdaje vyrovnané. Dle zápisu z VH2012 - Při použití soukromého vozidla financovaného sponzorským darem může být výdaj nákladů za km ujetých vozidlem až do výše určené vyhláškou o „Cestovních náhradách“ a lze použít i položku stravné do výše uvedené v „Cestovních náhradách“.

 

K čemu to je? Podle míry nákladovosti šermu jsou poskytovány dotace šermu , např. "na pravidelnou sportovní činnost mládeže" např. od města, od MŠMT nebo někoho jiného. Všichni teď posuzují kolik jsme dali my a kolik nám kdo přispěl. Dle jejich dispozic nám ""možná"  maximálně věnují 10-50% z ceny pořádané akce. I to je pro nás více než, když nedostaneme  "NIC".