Český a československý šerm na OH

Přehled účasti šermířů z českých zemí a Československa na Olympijských hrách v letech 1908-1996

I. část - období 1908-1936

(dle odkazovaných zdrojů sestavila Irena Moravcová)

 

1908 – OH Londýn (nejúspěšnější olympiáda)

Šermovali jen muži, konaly se soutěže pouze v kordu a v šavli a to v jednotlivcích i v družstvech. Účastnilo se 131 šermířů 14 národností.

Přehled medailistů: https://en.wikipedia.org/wiki/Fencing_at_the_1908_Summer_Olympics

Šermíři z českých zemí se účastnili pod vlajkou „Bohemia“, Čechy zastupovalo sedm šermířů.

 

V jednotlivcích:

 

Družstvo šavlistů ve složení Vlastimil Lada-Sázavský,Vilém Goppold z Lobsdorfu, Bedřich Schejbal a Jaroslav Šourek-Tuček vybojovalo bronz, kordové družstvo ve složení Otakar Lada, Vlastimil Lada-Sázavský, Vilém Goppold z Lobsdorfu a Vilém Tvrzský skončilo na šestém místě.

 

1912 – OH Stockholm

Šermovali stále jen muži, konaly se soutěže ve fleretu, kordu a v šavli, fleret pouze v jednotlivcích, kord a šavle také v družstvech. Účastnilo se 184 šermířů 16 národností.

Přehled medailistů: https://en.wikipedia.org/wiki/Fencing_at_the_1912_Summer_Olympics

Šermíři z českých zemí se opět účastnili pod vlajkou „Bohemia“, Čechy zastupovalo třináct šermířů – mezi nimi opět bronzový medailista z Londýna Vilém Goppold z Lobsdorfu, který však šermoval pouze v družstvech, a jeho dva synové.

 

V jednotlivcích:

 

Družstvo kordistů ve složení Vilém Goppold, Vilém Goppold, Jr., Josef Javůrek, Miroslav Klika, František Kříž, Josef Pfeiffer, Vilém Tvrzský a Zdeněk Vávra se probojovalo do semifinálové skupiny. Družstvo šavlistů ve složení Zdenek Vávra, Josef Čipera, Vilém Goppold, Josef Javurek, František Kříž, Josef Pfeiffer, Bedřich Schejbal a Otakar Švorčík skončilo na celkovém čtvrtém místě – podrobný rozpis olympijského finále šavle družstev: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1912/FEN/mens-sabre-team-final-pool.html.

 

1920 – OH Antverpy

Na prvních OH po světové válce šermovali stále ještě jen muži, tentokrát se ve všech třech zbraních konaly soutěže jednotlivců i družstev. Účastnilo se 149 šermířů 13 národností.

Přehled medailistů: https://en.wikipedia.org/wiki/Fencing_at_the_1920_Summer_Olympics

Čeští šermíři poprvé reprezentovali samostatné Československo, do Antverp se vypravilo devět šermířů, někteří z nich měli již zkušenosti z minulých olympiád.

 

V jednotlivcích:

 

Družstvo fleretistů ve složení František Dvořák, Josef Javůrek, Antonín Mikala a
Vilém Tvrzský skončilo v semifinálové skupiny, stejně tak i družstvo kordistů ve složení Jan Černohorský, Josef Javůrek, Josef Jungmann, Otakar Švorčík a Zdeněk Vávra. Družstvo šavlistů ve složení František Dvořák, Josef Javůrek, Josef Jungmann, Antonín Mikala a Otakar Švorčík se probojovalo do finále a skončilo na celkovém osmém místě. Celkově k výsledkům českých šermířů na OH v Antverpách: https://www.sports-reference.com/olympics/countries/TCH/summer/1920/FEN/

 

1924 – OH Paříž

Na těchto OH poprvé šermovaly i ženy, zatím ovšem pouze jednotlivě ve fleretu (první olympijskou vítězkou se stala Ellen Osiier z Dánska). Muži šermovali všemi třemi zbraněmi, konaly se soutěže jednotlivců i družstev. Účastnilo se 240 šermířů 23 národností.

Přehled medailistů: https://en.wikipedia.org/wiki/Fencing_at_the_1924_Summer_Olympics

Československo vyslalo do Paříže sedm šermířů, někteří z nich byli již účastníky minulých olympiád, žena zatím nereprezentovala Československo žádná.

 

V jednotlivcích:

 

družstvech soutěžil český tým pouze v šavli - Alexandr Bárta, František Dvořák, Josef Jungmann, Luděk Opplt a Otakar Švorčík se probojovali až do finále a obsadili celkové čtvrté místo. Celkově k výsledkům českých šermířů v Paříži: https://www.sports-reference.com/olympics/countries/TCH/summer/1924/FEN/

 

1928 – OH Amsterdam

Muži šermovali všemi třemi zbraněmi, konaly se soutěže jednotlivců i družstev, ženy šermovaly jen fleretem a jednotlivě. Účastnilo se 259 šermířů 27 národností. Přehled medailistů: https://en.wikipedia.org/wiki/Fencing_at_the_1928_Summer_Olympics  

Československo poprvé reprezentovala i žena, a to Jarmila Chalupová, do Amsterodamu spolu s ní odcestovalo šest mužů.

 

V jednotlivcích:

 

Družstvo kordistů ve složení Martin Harden, Josef Jungmann, František Kříž, Jan Tille, Miroslav Beznoska a Jan Černohorský postoupilo do semifinálové skupiny a spolu s Nizozemím, Španělskem a USA skončilo na 5. místě. Celkově k výsledkům českých šermířů v Amsterdamu:  https://www.sports-reference.com/olympics/countries/TCH/summer/1928/FEN/

 

1932 – OH Los Angeles

Těchto OH, na nichž startovalo 109 šermířů 16 národností, se českoslovenští šermíři neúčastnili.

 

1936 – OH Berlín

Tak, jako na všech olypmiádách od roku 1924 šermovali muži všemi třemi zbraněmi a konaly se soutěže jednotlivců i družstev. Ženy šermovaly stále jen fleretem a jednotlivě. OH v Berlíně se účastnilo 311 šermířů 29 národností. Kord se na OH poprvé šermoval za pomoci elektronické signalizace zásahů, fleret a šavle se stále šermovaly klasickým způsobem.

Přehled medailistů: https://en.wikipedia.org/wiki/Fencing_at_the_1936_Summer_Olympics  

Československo reprezentovaly dvě ženy a jedenáct mužů.

 

V jednotlivcích:

 

Fleretové družstvo ve složení: Hervarth Frass von Friedenfeldt, František Vohryzek, Jiří Jesenský, Bohuslav Kirchmann a Josef Hildebrand postoupilo do druhého kola – výsledky https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1936/FEN/mens-foil-team.html.

Kordové družstvo ve složení Robert Bergmann, František Vohryzek, Bohuslav Kirchmann, Josef Kunt, Alfred Klausnitzer a Václav Rais postoupilo do čtvrtfinálové skupiny – výsledky: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1936/FEN/mens-epee-team.html

Šavlové družstvo ve složení  Josef Jungmann, Josef Benedik, Hervarth Frass von Friedenfeldt, Bohuslav Kirchmann a Josef Hildebrand postoupilo do čtvrtfinálové skupiny – výsledky: https://www.sports-reference.com/olympics/summer/1936/FEN/mens-sabre-team.html

Celkově k výsledkům českých šermířů v Berlíně:  https://www.sports-reference.com/olympics/countries/TCH/summer/1936/FEN/

 

Druhá část - období 1948-1996.