Několik slov o sportovním šermu

 Několik slov o sportovním šermu

Irena Moravcová

 

Šerm je ve svém sportovním pojetí disciplínou, v níž se dva závodníci utkávají bodnými nebo sečnými zbraněmi. Jaké to jsou?

Bodné zbraně jsou fleret a kord, které se liší konstrukcí, váhou (max. 500 g pro fleret a max. 770 g pro kord) a pravidly, sečná zbraň je šavle.

Šavle a fleret jsou zbraně tzv. konvenční, což znamená, že při posuzování platnosti zásahu je přihlíženo k právu útoku a na základě pravidel může být uznán jen zásah jednoho ze soupeřů. V obou zbraních je navíc omezena platná zásahová plocha – u fleretu pouze na oblast trupu, v šavli od pasu nahoru včetně hlavy (viz obrázky níže).

Při šermu kordem se k právu útoku nepřihlíží, oba soupeři mohou bodnout současně a zásahová plocha není nijak omezena. O platnosti zásahu rozhoduje ve všech třech zbraních vrchní rozhodčí, který také dbá na dodržování pravidel a pořádku u planše, což je 14 metrů dlouhý a 1,5 až 2 metry široký, zpravidla kovový, uzemněný koberec určený k šermířskému zápasu.

 

Šermíři s kordem, šavlí a fleretem s vyznačením platného povrchu u jednotlivých zbraní

 

Zásahy jsou registrovány elektrickým aparátem. V kordu se elektrická signalizace užívá od roku 1936, ve fleretu však až od roku 1957 u šavle dokonce až od roku 1988. Před zavedením elektrické signalizace a před jejím rozšířením i na soutěže nižších kategorií pomáhali vrchnímu rozhodčímu čtyři postranní rozhodčí, vždy dva na každé straně.

V průběhu doby se zdokonalovalo nejen zaznamenávání zásahů, ale také výstroj a výzbroj. Čepele zbraní jsou dnes odolnější proti zlomení a šermíř musí být povinně vybaven maskou s pevností 1600 N a speciálním ochranným oblečením (většinou z kevlarových vláken), které má rovněž předepsanou pevnost, takže se šerm řadí k nejbezpečnějším sportům.

 

V současné době je sportovní šerm rozšířen ve 114 zemích všech kontinentů, řídí jej Mezinárodní šermířská federace (FIE – Federation Internationale d‘Escrime) založená v Paříži 29. listopadu 1913. Jednotlivé státy mají své vlastní národní federace, v České republice je to Český šermířský svaz (ČŠS), založený stejně jako FIE roku 1913.

Kromě národních soutěží se každoročně pořádají mistrovství zón (např. Evropy), světové poháry a mistrovství světa. Součástí programu novodobých Olympijských her je šerm od jejich založení roku 1896 kontinuálně až do dnešní doby. Na prvních olympijských hrách se ovšem šermovalo pouze fleretem a šavlí, šerm kordem se představil až na olympiádě v Paříži roku 1900, ženy šermovaly pod pěti kruhy poprvé rovněž ve městě nad Seinou, ale až roku 1924.

Kdo šermuje?

Od počátku šermovali muži všemi zbraněmi, ženy pouze fleretem. Kordem začaly ženy oficiálně šermovat roku 1989 šavlí až od roku 1998. V šermu soutěží muži a ženy odděleně, a to v jednotlivcích a tří až čtyřčlenných družstvech (tři šermíři a jeden náhradník).

Kategorie jsou určené podle věku. V České republice se soutěží MČR v následujících kategorijích:

  • mini žáci / mini žačky (do 11 let - U11 )

  • mladší žáci / mladší žačky (do 13 let - U13 )

  • žáci / žačky (do 15 let - U15)

  • kadeti / kadetky (do 17 let - U17 )

  • junioři / juniorky (do 20 let - U20 )

  • senioři / seniorky (bez omezení věku)

Existují také kategorie veteránské (v ČR od 30 let výše) a šerm handicapovaných sportovců na vozíku. Šerm na vozíku se představil již na první paralympiádě v roce 1960 a patří tedy k nejstarším paralympijským sportům.

Jak takový šermířský turnaj probíhá?

Soutěž jednotlivců je organizována zpravidla tím způsobem, že jsou rozlosovány tzv. základní skupiny, ideálně po 6-7 šermířích. Zde šermuje každý s každým na pět zásahů po dobu čistého času tří minut, počet zásahů a čas mohou být zkráceny na soutěžích mladších dětí. Po vyhodnocení základních skupin postupuje předem určený počet šermířů (obvykle 70%) do přímé eliminace, do eliminačního „pavouka“ jsou nasazeni na základě svého výsledku v základních skupinách. V eliminaci se šermíři utkávají v duelech na 15 zásahů po dobu čistého času 3 x 3 minuty s dvěma minutovými přestávkami. Družstva šermují štafetovým způsobem každý s každým do celkového součtu 45 zásahů, jednotlivé duely jsou omezeny čistým časem tří minut. Soutěž družstev je zpravidla organizována formou přímé eliminace.

 

Zdroje:

https://www.czechfencing.com/czech_html/history.php

https://en.wikipedia.org/wiki/Fencing_at_the_Summer_Olympics

https://de.wikipedia.org/wiki/Fechten

https://en.wikipedia.org/wiki/Fencing

https://fr.wikipedia.org/wiki/Escrime

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0erm

Obrázky převzaty z Wikipedie (svobodná licence GNU, fleretista upraven dle stávajících pravidel o vodivém límci).