O našem oddílu

O šermířského oddílu TJ Slezan Opava

Irena Moravcová text z 2.5.2012

 

V Opavě se šermovalo již před vznikem samostatného Československa a to v různých tělocvičných spolcích (např. německý Turnverein), které nebyly orientovány pouze na šerm, byť v nich byl tento sport populární. Prvním organizovaným šermířským spolkem na území slezského hlavního města byl až německý Troppauer Fechtklub, tedy „Opavský šermířský klub,“ jehož činnost byla oficiálně schválena 30. května 1901. Tento šermířský klub, jehož členové využívali jako šermírnu místnost v bývalé Heiderichově  nemocnici na Ostrožné ulici, však zanikl již po pouhých deseti letech své existence – v roce 1911. V meziválečném období se podobně jako v jiných městech šermovalo v Sokole a v německých tělovýchovných spolcích.

Roku 1956 byl založen šermířský kroužek pod Svazarmem, jedním ze zakládajících členů byl pan ing. Jindřich Figala. Ten si spolu s dalšími opavskými šermíři připisoval v barvách opavského Svazarmovského oddílu koncem 50. let nezanedbatelné úspěchy na soutěžích (a to nejen v šermu bodákem) a je stále členem současného oddílu šermu.

Když Svaz pro spolupráci s armádou kroužky šermu rozpustil, přešli šermíři do nově založeného šermířského oddílu pod TJ Slezan Opava, k čemuž došlo na počátku roku 1962 – opavský oddíl tedy slaví letošního roku 50. výročí své existence. 

V srpnu 1962 se zástupci opavského oddílu účastnili školení trenérů a rozhodčích III. třídy pro šerm fleretem pod vedením Zdeňka Mynaříka. Na úspěchy nemusel nový oddíl čekat dlouho: již roku 1963 se stal kordista Hromada novým krajským přeborníkem ve své zbrani, v následujících letech se stal dvakrát přeborníkem kraje v šermu kordem jeho oddílový kolega Vladimír Moravec. Roku 1963 měl oddíl 28 členů, o rok později již 46 členů, v následujícím roce počet členů klesl opět na 34. O slibném rozvoji oddílu svědčí i to, že v roce 1963 zde byli dva licencovaní rozhodčí III. třídy, roku 1965 se jejich počet zvýšil již na pět, roku 1963 zde působili tři trenéři III. třídy a jeden pomocný trenér, roku 1965 to bylo již pět trenérů III. třídy a dva pomocní trenéři, zvyšoval se i počet závodníků zařazených do výkonnostních tříd.

K roku 1968 měl opavský oddíl 41 členů, z toho 31 mužů a 10 žen, 12 členů oddílu bylo dospělých, zbytek tvořila mládež (21 dorostenců a 8 žáků). Výše nastíněný pokles členů šermířských oddílů na přelomu 60. a 70. let ovšem postihl i Opavu a roku 1970 měl oddíl pouhých 15 členů – 10 mužů a 5 žen, z toho 8 dospělých, 4 dorostence a 3 žáky. V dalších letech však došlo opět ke zlepšení a v roce 1974 měl oddíl již 38 šermířů, 23 mužů a 15 žen, z toho ovšem pouze devět dospělých, zbytek tvořila mládež. V téže době získal oddíl titul „Vzorný“ II. stupně a soutěžil o I. stupeň.

Roku 1978 došlo v oddíle ke generační krizi a ke stagnaci, jeho činnost se ale ještě koncem sedmdesátých let obnovila a počet šermířů průběžně utěšeně stoupal až k 33 v roce 1989 – čímž se v členské základně oddíl dostal na úroveň roku 1977 – nutno ovšem poznamenat, že z 33 registrovaných členů bylo roku 1977 aktivních pouze 17. Na počátku osmdesátých let byli trenéry opavského šermířského oddílu František Slováček a Michal Sajda, od nich přebíral v letech 1985-86 trenérské povinnosti Ivo Borna.

Roku 1989 šermovalo v Opavě 19 mužů a 14 žen, z toho 10 dospělých (9 mužů a 1 žena), 6 dorostenců (obě pohlaví byla zastoupena rovným dílem) a 17 žáků (7 chlapců a pro oddíl rekordních 10 děvčat) – počet skutečně aktivních šermířů však z dostupných oficiálních zdrojů není znám. Nabízí se samozřejmě srovnání se současným stavem. 2012 je v oddíle 50 registrovaných členů (30 mužů a 20 žen), z nich je 6 „nešermujících“ (rodiče a podporovatelé) a dalších 10 spíše neaktivních, a tak se oddíl může pochlubit 34 aktivními členy – převedeno do kategorií před rokem 1989 je zde: 11 dospělých (7 mužů a 4 žen), 5 dorostenců (2 muži a 3 ženy) a 18 žáků (11 chlapců a 7 děvčat). Z hlediska personální základny je tedy oddíl minimálně na stejné úrovni jako v roce 1989 (budeme-li optimisticky počítat, že všichni tehdejší členové byli aktivní). Při zvážení toho, jak se v posledních 23 letech změnil životní styl a jaká je dnes konkurence různých sportovních a zájmových kroužků pro mládež i dospělé, lze tyto počty rozhodně považovat za úspěch.

Od roku října 2001 se díky malé šermírně, vyhrazené pouze šermu, začaly výsledky postupně lepšit. Lucie Macíková se začala umisťovat na stupních vítězů v šermu fleretem i šavlí i ostatní (Lenka Slováčková, Jan Hoschna, František Borna, Anna Bornová, a další také usilovně trénují , aby se jí vyrovnali.

Od roku 2006 se díky výsledkům Milana Klemše na MČR začínáme aktivně účastnit i na mistrovství Evropy a MS v šermu fleretem v Tureckém Beleku. Od roku 2010 se pravidelně účatní ME a MS Jan Hoschna v šermu fleretem šavlí.

První titul mistryně republiky za oddíl šermu TJ Slezan Opava  získala Klára Remešová v sezoně 2007/2008 v šermu fleretem žaček..

Z hlediska výkonnosti a výsledků oddíl oproti období před rokem 1989 dál, což je nepochybně zásluha trenéra Ivo Borny a jeho spolupracujícího trenéra Jiřího Hrušky. Důkazem budiž dva tituly mistra republiky sezony 2010/2011 v žákovské kategorii (Robert Zwinger a Eva Havránková) doplněné dvěma stříbrnými medailemi v kategorii mladších žáků (sourozenci Lasákovi), bezkonkurenčně vedoucí postavení Ondřeje Lasáka v žebříčku mladších žáků v sezóně 2010/2011, letošní vítězství Evy Havránkové v seriálu mezinárodních závodů EastCup i nominace Evy Havránkové a Roberta Zwingera do kadetské reprezentace ve fleretu a jejich účast na MEK 2012 v Poreči, na MEK 2013 v Buapešti a MSK 2013 Poreči, na MSJ 2014 v Plovdivu. V roce 2015 se Havránková zůčastnili na MEJ v Mariboru, eva havránková a Robert Zwinger se v roce 2016 zúčastnili MEJ v novém Sadu  a MSJ v Bourgesse .

 

Zdroje:

Zemský archiv v Opavě, fond KV ČSTV Ostrava, inv. č. 101, kart. 43 a 44 a nezpracovaný materiál.

Pelc, Martin: Struktury opavského sportu 1850-1938. Opava 2009.