KONTAKT:

Ivo Borna - tel. 602 749 256, mail: iborna(a)seznam.cz

Proč?

  • Aby naši talentovaní mladí šermíři mohli startovat na více turnajích, zejména v zahraničí

Aby se šermíř mohl dále rozvíjet, potřebuje kvalitní soupeře a kvalitní  sparing partnery, potřebuje mít možnost startovat na co nejvíce turnajích a to i v zahraničí.

Cesty na soutěže, ubytování a startovné si dnes plně hradí závodníci sami (respektivě jejich rodiče). Oddíl proplácí dodatečně náklady na cestu a startovné pouze v případě dobrého umístění a za podmínky, že na to zbývají finance. Oddílové příspěvky, aby byly v únosné výši, totiž startovné a cesty na soutěže pokrýt nemohou.

  • Abychom mohli zakoupit více odpovídajícího vybavení pro začínající šermíře a zapůjčením oddílové výstroje podpořit děti, jejichž rodiče si nákup celé šermířské výbavy nemohou dovolit.

Drtivou většinu vybavení si naši šermíři pořizují sami na vlastní náklady - např. nový fleret pro děti stojí 972 Kč (cena 5M), "dospělý" fleret pak od cca 1500 do cca 3500 Kč; kompletní nová výbava vyjde orientačně mezi 15-20 tisíci korunami (pro nové, plně předpisové vybavení). I když se dá mnoho vybavení, zvlášť pro děti sehnat tzv. z druhé ruky a na tréninku a domácích soutěžích nejsou tak přísné požadavky na výzbroj a výstroj jako na mezinárodních turnajích, i tak je nákup šermířské výbavy určitou investicí.

  • Abychom mohli dávat v námi pořádaných závodech kvalitní ceny.

Náš oddíl pořádá šermířský turnaj zařazený do seriálu Mistrovství ČR dvakrát do roka - a to zpravidla v šermu ŠAVLÍ ve všech kategoriích (podzim a jaro) a v šermu FLERETEM v kategorii žáků a kadetů (podzim) a mladších a mini žáků (jaro). Zejména pro mladší závodníky je kromě samotného umístění a diplomu dobrou motivací i to, že mohou vyhrát nějakou pěknou cenu.

Jak?

  • Finančně

Za darování jakékoli finanční částky budeme vděční.

Je možné specifikovat, zda mají být tyto prostředky určeny na udržbu amateriálové vybavení tělocvičny (aparáty, navijáky, přídavná signalizační světla, ..), podporu závodníků (případně jednoho konkrétního závodníka).

  • Věcně

Jedná se zejména o věcné dary, které mohou být použity jako ceny při námi pořádaných soutěžích. Může jít i o drobné předměty reklamního charakteru.

 

Co my můžeme nabídnout Vám?

Reklamní plochy

příklad smlouvy zde
Může jít o:
  • Odkaz na Vaše stránky přímo zde na našem webu (banner na úvodní straně)
  • Reklamu u jednotlivců  

        - plocha na přepravním obale zbraní, na tašce šermíře, na teplácích šermíře – bez limitu

        - na oblečení při šermu  - pravidla povolují celkově max 3dm² (takováto reklama je pak vidět zpravidla na všech fotografiích, a to i v novinách)
  • Reklamu při našich soutěžích v Opavě po dobu soutěže v tělocvičně
   např. v tělocvičně TJ Slezan Opava – Tyršův stadion
    - na reklamním panelu v prostoru vyhlášení vítězů turnaje (tzn. bude na všech fotografiích)
    - na přenosných mantinelech mezi planši = oboustranně 6 x panel 2m x 80 cm (něco jako u fotbalu)
    - na žebřinách – 2,5m x 14m
    - na ochozu (zábradlí) balkonu pro diváky
    - v případě Vámi darovaného planše může být na něm Vaše reklama, která bude viditelná na každé fotografii z tohoto planše
 
Také pro Vás můžeme uspořádat šermířské vystoupení vystoupení na Vaší akci
- pravidelně se účastníme Dětského dne pořádaného městem Opavou, vystupovali jsme také např. pro opavskou městskou knihovnu v akci "Noc s Andersenem", v Minoritském klášteře v pásmu "Děti dětem"  pro školy, také Slezském divadle v divadelní hře "Romeo a Julie" a "Tři mušketýři". V minulosti jsme provozovali i šermířská vystoupení na zámku v Hradci nad Moravicí.