KONTAKT:

kontaktujte nás pře e-mail: sermopava@centrum.cz

Proč?

  • Aby naši talentovaní mladí šermíři mohli startovat na více turnajích, zejména v zahraničí

Aby se šermíř mohl dále rozvíjet, potřebuje kvalitní soupeře a kvalitní  sparing partnery, potřebuje mít možnost startovat na co nejvíce turnajích a to i v zahraničí.

Cesty na soutěže, ubytování a startovné si dnes plně hradí závodníci sami (respektivě jejich rodiče). Oddíl proplácí startovné, dodatečně náklady na cestu pouze v případě dobrého umístění a za podmínky, že na to zbývají finance. Oddílové příspěvky, aby byly v únosné výši, totiž kompletní výdaje na soutěže pokrýt nemohou.

  • Abychom mohli zakoupit více odpovídajícího vybavení pro začínající šermíře a zapůjčením oddílové výstroje a tím podpořit děti, jejichž rodiče si nákup celé šermířské výbavy nemohou dovolit.

Drtivou většinu vybavení si naši šermíři pořizují sami na vlastní náklady - např. nový fleret pro děti stojí 1190,-Kč (cena rok 2022 na www.sermcz.cz), "dospělý" fleret pak od cca 1700 do cca 3500 Kč; kompletní nová výbava vyjde orientačně mezi 15-20 tisíci korunami (pro nové, plně předpisové vybavení). I když se dá mnoho vybavení, zvlášť pro děti sehnat tzv. z druhé ruky a na tréninku a domácích soutěžích nejsou tak přísné požadavky na výzbroj a výstroj jako na mezinárodních turnajích, i tak je nákup šermířské výbavy určitou investicí.

  • Abychom mohli dávat v námi pořádaných závodech kvalitní ceny.

Náš oddíl pořádá šermířský turnaj zařazený do seriálu Mistrovství ČR dvakrát do roka - a to zpravidla v šermu ŠAVLÍ ve všech kategoriích (podzim a jaro) a v šermu FLERETEM v kategorii žáků a kadetů (podzim) a mladších a mini žáků (jaro). Jedenkrát do roka okresní přebor. Zejména pro mladší závodníky je kromě samotného umístění a diplomu dobrou motivací i to, že mohou vyhrát nějakou pěknou cenu.

Jak?

  • Finančně

Za darování jakékoli finanční částky budeme vděční.

Je možné specifikovat, zda mají být tyto prostředky určeny na udržbu a materiálové vybavení, dovybavení  tělocvičny (aparáty, navijáky, přídavná signalizační světla, pomůcky k tréninku, ..), podporu závodníků (případně jednoho konkrétního závodníka).

  • Věcně

Jedná se zejména o věcné dary, které mohou být použity jako ceny při námi pořádaných soutěžích. Může jít i o drobné předměty reklamního charakteru.

 

Co my můžeme nabídnout Vám?

Reklamní plochy

příklad smlouvy zde
Může jít o:
  • Odkaz na Vaše stránky přímo zde na našem webu (banner na úvodní straně)
  • Reklamu u jednotlivců  

        - plocha na přepravním obale zbraní, na tašce šermíře, na teplácích šermíře – bez limitu

        - na oblečení při šermu  - pravidla povolují celkově max 3dm² (takováto reklama je pak vidět zpravidla na všech fotografiích, a to i v novinách)
  • Reklamu při našich soutěžích v Opavě po dobu soutěže v tělocvičně
   např. v tělocvičně TJ Slezan Opava – Tyršův stadion
    - na reklamním panelu v prostoru vyhlášení vítězů turnaje (tzn. bude na všech fotografiích)
    - na přenosných mantinelech mezi planši = oboustranně 6 x panel 2m x 80 cm (něco jako u fotbalu)
    - na žebřinách – 2,5m x 14m
    - na ochozu (zábradlí) balkonu pro diváky
    - v případě Vámi darovaného planše může být na něm Vaše reklama, která bude viditelná na každé fotografii z tohoto planše
 
Pro Vás můžeme uspořádat 
- Team building akce, zážitkové akce, 
Reference: 
předvádění sporovního šermu pro agenturu "Viking agency"
předvádění sporovního šermu v rámci Olympijského parku Ostrava 2016
předvádění šermu v rámci  Dětského dne pořádaného městem Opavou, 
vystoupení pro opavskou městskou knihovnu v akci "Noc s Andersenem", 
vystoupení v Minoritském klášteře v pásmu "Děti dětem"  pro školy, 
vystoupení ve Slezském divadle v divadelní hře "Romeo a Julie" a "Tři mušketýři". 
V minulosti jsme provozovali i šermířská vystoupení na zámku v Hradci nad Moravicí.