Platba příspěvků

Členské i oddílové příspěvky se platí  pololetně nebo ročně. Výši příspěvků upravuje VH odílu šermu před sezónou  xx/xx. Informujte se na tréninku.

Oddílové příspěvky platí ten,kdo aktivně využívá tělocvičnu jako šermujícíí šermíř, objíždí turnaje a dostává proplacené startovné a získává proplacení nákladů při dobrém umístění na turnaji. Trenéři, kteří pouze vedou tréninkové jednotky jsou od placení oddílových příspěvků osvobozeni.

Členské příspěvky platí všichni, kteří chtějí být členy oddílu, mít status člena oddílu šermu TJ Slezan Opava)

Platby příspěvků posílejte na účet u TJ Slezan Opava č.účtu: 2000230147 / 2010 - var.symbol je 36 a do poznámky uveďte přijmení, za koho jsou příspěvky placeny. BEZ SPRÁVNÉHO VARIABILNÍHO SYMBOLU a správného přijmení v poznámce NEMUSÍ BÝT VAŠE PLATBA PŘIŘAZENA!!!

Abychom zamezili pozdějším případným nesrovnalostem,  posílejte avízo o provedené platbě na oddilový e-mail: sermopava@centrum.cz

Členství se řídí stanovami TJ Slezan Opava a stanovami Českého šermířského svazu

 

Seznam registrovaných členů 

v TJ Slezan Opava - oddíl šermu

tento seznam nebylo možné udržet aktuální,

komunikace s členy a informace jsou šířené při tréninku, pomocí facebooku a e-mailem,

proto jsem tento seznam smazal.

Ivo Borna